retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 09. októbra 2023 • 07:07.35 • zaujímavosti

424x

S láskou sa venujú ľuďom s navždy dušou dieťaťa

Je tomu už pár rokov kedy vedúca DC Prameň prišla s myšlienkou venovať sa zdravotne znevýhodneným deťom, nakoľko v tom čase nebolo v meste vytvorené iné prostredie pre prácu s touto cieľovou skupinou. Ide o dospelých jednotlivcov navždy s dušou dieťaťa. Prvé stretnutia začali na jeseň roku 2015, kedy si takto plnili prax v mestskom zariadení študenti sociálnej práce. Začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku sa pridala dobrovoľníčka Ľubka Štugnerová. Na prvých stretnutiach sa všetci vzájomne spoznávali, nakoľko práve inak obdarované deti potrebujú cítiť prijatie a porozumenie, aby začali dôverovať a dalo sa s nimi ďalej pracovať. Nasledovalo čítanie rôznych príbehov a rozprávanie o prečítaných textoch. V rámci komunikačného cvičenia sa učili pomenovať, poznať a vysloviť, emócie, vnemy a postrehy, ktoré v nich jednotlivé príbehy vyvolali. Neskôr prišlo maľovanie omaľovániek, výroba prvých vlastných výrobkov ako i pečenie vianočných medovníčkov. Zábavnou činnosťou hlavne pre nevidiacich bola tvorba obrazu z farebných odtlačkov ich vlastných dlaní alebo tvorba vlastných portrétov servítkovou metódou na drevo v spolupráci s EBG.

Nasledujúci školský rok uvedená škola neotvárala odbor sociálnej práce a odvtedy sa deťom pravidelne každý utorok venuje dobrovoľníčka Ľubka Štugnerová, za výdatnej pomoci Katky Kokavcovej. Pravidelná práca s týmito deťmi začala niesť ovocie a deti svoje zručnosti posunuli od  jednoduchších výrobkov na tie náročnejšie - ako zhotovenie kvietkov ruží z javorových listov, miniatúrnych vianočných stromčekov zo šišiek, panáčikov z gaštanov, maľovanie na sklo, tvorbu obrázkov z drevených paličiek servítkovou metódou a iné. Výrobou týchto dielok sa vycibrila ich jemná motorika, ale aj tak stále potrebujú občasnú pomoc mamičiek. Tie musia niektoré deti sprevádzať na utorkové stretnutia. Najviac sa im páči práca s papierom – strihanie, lepenie, vytváranie darčekových krabičiek, pozdravov, anjelikov, farebných obálok, kvietkov a podobne, pri ktorých zdobení sa fantázii medze nekladú. Tradične každý rok pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami chodia svojimi výrobkami pozdraviť vedenie mesta a ostatých zamestnancov mestského úradu. Najväčšou odmenou pre nich je ak sa pri tejto príležitosti osobne stretnú s pánom primátorom.

Cieľom stretnutí Pramienka bolo aj zvýšenie sebavedomia týchto zdravotne znevýhodnených detí, otvorenie sa vonkajšiemu svetu a búranie predsudkov v tom ako ich vníma okolie. Aj napriek svojich obmedzeniam sa im podarilo nacvičiť niekoľko programov. Prvým bolo pásmo Pridaj sa k nám, s ktorou vystúpili na námestí v rámci projektu Deň iný ako ostatné. Nasledovala scénka O hlúpom Janovi a pásmo Štyri ročné obdobia, s ktorým boli vystupovať na záujmovo umeleckej tvorivosti (ZUT) pre ŤZP v Dolnej Lehote, v brezňanskej synagóge, ale boli nimi pozdraviť aj klientov DD a DSS Luna, či Zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka. Tento rok neoddychovali ani počas letných dní a nacvičovali skrátenú verziu rozprávky Janko Hraško. Reprezentovali sa s ňou na tohoročnom ročníku ZUT vo Valaskej. Pri takýchto stretnutiach ich medzi ostatnými účinkujúcimi spoznáte podľa farebných tričiek s menami.

Popri tvorbe a nacvičovaní obľubujú deti spoločné chvíle relaxu. Každý rok sa začiatkom leta stretávajú na opekačke, počas Fašiangov mávajú karnevalovú tancovačku, pri príležitosti MDD organizujú v altánku denného centra športové hry. Absolvovali prehliadku domácej farmy na Chvatimechu, návštevu vyhliadkovej veže, dvakrát zorganizovali výlet Čiernohronskou železničkou do Vydrova, na ktorý sa k nim pridali  klienti zariadenia Boženka. Naposledy si urobili výlet na Dedinky spojený s prehliadkou Pelcmanskej Maše a jazdou lanovkou na Geravy. Niekoľkokrát bolo utorkové stretnutie venované vareniu a stolovaniu, nakoľko niektoré z detí majú ukončené odborné učilištie vo Valaskej a nám ostatným predviedli čomu sa vyučili. Na tieto stretnutia boli pozývaní aj hostia, napríklad vedenie mesta, klienti zo zariadenia Boženka, seniori z denného centra, či klienti neziskovej organizácie zariadenia Misericordia Brezno. Dvakrát ich potešil návštevou a povzbudil pekným slovom pán dekan rímskokatolíckej farnosti.

Spoločné chvíle, pri ktorých sa deti rozptýlia a maminky si vzájomne vymenia skúsenosti sú pre nich také vzácne, že vzťahy neprerušili ani počas pandémie. Pravidelné utorkové stretnutia sa konali prostredníctvom sociálnych sietí. Keď bolo povolené stretávanie v exteriéry miestom ich stretávania sa stalo petangové ihrisko pri Hrone. Táto hra sa všetkým sa veľmi zapáčila, lebo je vhodná aj pre nevidiacich športovcov. Dokonca si zmerali sily s petangovým tímom pri DC Prameň. V tomto období navštívili aj areál Baniska, nakŕmili zvieratká v obore a vyskúšali vodu zo studničiek uja Libiča.

Neodmysliteľným štartom každého stretnutia je ich spoločná hymna, ukončenie stretnutia patrí pohybovým cvičeniam pri hudbe. V súčasnosti má Pramienok dvadsať členov, ktorých spája láska, porozumenie, prijatie a dôvera, akoby tvorili jednu veľkú rodinu. Sú však otvorení k spolupráci aj s inými organizáciami s podobnou cieľovou skupinou.

Za ŤZP deti Pramienok Ľubica Štugnerová