machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 02. februára 2024 • 10:50.55 • zaujímavosti

1099x

Pochod vďaky - 50. ročník, pri príležitosti 79. výročia oslobodenia obce Čierny Balog

Nedeľa 28. januára 1945 je historicky zapísaná Veľkými písmenami vlastenectva a hrdinstva do dejín obce. Túto nedeľu poobede okolo 15. hodiny sa najprv cca 50 obrancov z radov povstaleckých vojakov z obce a partizánov zo zbraňou v ruke postavilo proti nemeckej presile - 700 člennému práporu Wehrmachtu, ustupujúcemu vo veľkom snehu, husacím pochodom horami, po prehranej bitke z chotára obce Klenovec. Hrozilo vypálenie partizánskej obce. Domáci obranci sa rozhodli zachrániť svoju dedinu. Odvahu im pridávalo srdce a vôľa. Aj život položiť za záchranu svojich rodín a domovov. Podporil ich aj 15 členný partizánsky oddiel vedený Ukrajincom Nikolajom Radulom (v roku 1979 to opísal vo svojej knihe Blčiace Rudohorie). Boj na život a na smrť sa odohral iba pár stoviek metrov nad osadou Dobroč, na mieste pri dnešnom Pomníku obranného boja a padlého guľometčíka Jozefa Schöna.

Predvoj Nemcov bol aj vďaka momentu prekvapenia odrazený. Nastala panika. Mysleli si, že im cestu skrížila Červená armáda. Paľba ich prikovala k zemi, ostatní mimo dostrelu utekali späť hore dolinou. Na lúke ostalo veľa mŕtvych. Ostatní potom prechádzali cez hory do ďalších dolín, ale všade boli odrazení. Za veľkej zimy, snehu a pri splne mesiaca sa bojovalo celú noc. Po počiatočnom úspechu sa mobilizovala celá dedina. Doobeda 29. januára okolo 11-tej hod. do obce vstúpila Červená armáda, ktorá zavŕšila víťazstvo. Viac Peter Jilemnický v románe Kronika (1946).

Skupina mladých turistov z obce sa koncom augusta 1974, ako súčasť osláv 30. výročia SNP, rozhodli zorganizovať Pochod vďaky - po stopách SNP. Jeho úspech inšpiroval ďalších. Rozhodli sa uskutočniť aj zimný turisticko – lyžiarsky Pochod vďaky - po stopách Osloboditeľov obce. Prvý zimný pochod sa konal poslednú januárovú nedeľu roku 1975. Oba Pochody pritiahli záujemcov a dostali prívlastok „Tradičný“. Je to športovo - vlastenecká tradícia, ktorej motívom je nielen šport, ale aj vzdať hold a úctu tým, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu. Každým rokom pribúda počet účastníkov. Oba Pochody vďaky si dnes počítajú už 50 - ty ročník. Tieto fakty potvrdzuje žijúci spoluzakladateľ oboch Pochodov dnes už 83 ročný Július Kliment.

Znova je nedeľa 28. januára, ale už rok 2024. Obec Čierny Balog na čele so starostom Michalom Vetrákom sa rozhodla osláviť 50. ročník Pochodu vďaky po stopách osloboditeľov obce. Podporili ho rodák Jozef Vránsky – organizačne a sponzorsky. Spolutvorcom scenára podujatia bol Tibor Devát - predseda združenia klubov vojenskej histórie Slovenska, ktorý povolal na Čierny Balog 90 členov - vojakov, z 20 - tych klubov, z rôznych kútov Slovenska. Aktivovali sa nielen čestnými salvami pri pietnych aktoch kladenia vencov. V závere predstavili aj ukážku boja o Čierny Balog, tak ako sa odohral v nedeľu 28. januára 1945, neďaleko Pomníka obranných bojov.

Pozvanie prijalo aj viacero hostí. Braňo Ondruš – štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnych vecí. Zástupcovia ústredných orgánov SZPB. Primátor mesta Brezna a poslanci VUC atď. Pre účastníkov Pochodu bol snáď najvzácnejší Vladimír Strmeň - 95 ročný, vojnový veterán - priamy účastník SNP. Na svoj vek mimoriadne čulý, usmiaty a trpezlivý. Nečudo, že mal mnoho záujemcov o spoločné fotografovanie. Pri záverečnom posedení v krčmičke Ňervovô zahral aj na svojej harmonike nielen povstalecké piesne. Všetkých prítomných v krčme rozospieval.

Nedeľné ráno sa prebúdzalo do pekného slnečného počasia. Čo sa podpísalo na bohatej účasti, najmä mladých ľudí. O 9.30 hod. ich privítal starosta obce. Hostí predstavil Jozef Vránsky. Nasledovalo kladenie vencov k pamätnej tabuli – na ktorej je zoznam mien 54 padlých, z obce Č.B.

Nasledoval presun k partizánskemu cintorínu „pod Skalicou“ (kóta 938 m.n.m)“. Tu je pochovaných 22 partizánov a ukrajinská partizánka Kamila Šagy z mesta Ovruč. Presúvali sa troma objednanými autobusmi a jedným linkovým - teda cca 300 osôb.

Po čestnej salve, kladenia vencov a príhovoroch starostu a hostí sa turisticky vydali lesnými a poľnými cestami cca 8 km do doliny Páleničnô, k pomníku obranného boja a padlého Jozefa Schöna. Tradične ich vítala „Vatra Oslobodenia“. Znova pietny akt - čestná salva, kladenie vencov a príhovory najmä hostí. Na záver, nasledovala už spomenutá ukážka boja o Čierny Balog.

Celý priebeh Pochodu vďaky je fotograficky zdokumentovaný v prílohe na 135 fotografiách.

Pred a počas podujatia mohol každý účastník prevziať od pracovníkov obce jeden keksík „horalku“ a čaj. Celkom bolo vydaných cca 350 horaliek, čo tiež môže hovoriť o počte účastníkov.

Text: Milan Kováčik Brezno – nadšenec pre históriu