machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 01. marca 2024 • 08:24.53 • zaujímavosti

595x

Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej

Brezno, nedeľa 25.2.2024

Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) je najstaršia a najpočetnejšia národno - kultúrno - osvetová, spoločenská organizácia v Brezne. Po vzniku Československej republiky sa dňa 19. novembra 1919 aj Brezňania zišli na mestskej radnici, aby oživotvorili jej činnosť. Tohto roku si pripomenieme už 105 výročie skutočnosti, počas ktorej až do dnešných dní MO-MS stál na čele štafety pestovania národného povedomia, rozvoja vzdelanosti a kultúrnej činnosti.

V nedeľu 25. februára sa v priestoroch ZŠ s MŠ Karola Rapoša uskutočnila Výročná členská schôdza MO MS. Predsedníčka Ivana Kružliaková v spolupráci s 10 členným výborom predložili pomerne rozsiahlu Správu o činnosti za rok 2023. V nej bolo najprv konštatované, že činnosť MO-MS v súčasnosti združuje 156 platiacich členov, päť kolektívnych členov nasledovne: Divadelný súbor Jána Chalupku (DSJCH), Spevácky zbor mesta Brezno (SZMB), ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Mužská spevácka skup. Krnohári, Chrám. zbor Kresťan.

Jednotlivé akcie boli uvedené a posudzované z pohľadu tradičných akcií – Deň ústavy (1.septembra), šachový turnaj, vianočné a fašiangové stretnutia ... Ďalšie boli venované aktuálnym spoločenským a miestnym témam - výročiam, jubileám, spomienkam – napríklad na osobnosť rodáka profesora J. Simana, významného detského chirurga, ktorý nielen úspešne oddelil siamske dvojčatá...

Významná je spolupráca s Horehronským múzeom napr. akcia venovaná osobnostiam nášho mesta - Prof. Ľudovi Petránskemu, kde súčasťou bola aj vernisáž jeho študentov a Prof Samuelovi Brečkovi, ktorý pri tejto príležitosti uviedol do života aj dve obsahove hodnotné knihy z histórie mesta Brezna. V roku 2022 Výtečníci Brezniansky z druhej polovici 19. storočia a v roku 2023 Výtečníci brezniansky z prvej polovici 20 storočia.

V spolupráci s mestom Brezno sa aj v roku 2023 sa podieľali na organizovaní celoslovenského podujatia venovaného pedagógom „Chalupkovo Brezno“. Bol to už 54 ročník.

Pri MO-MS pracuje Klub Martina Rázusa Maroško, ktorého cieľom je pripomínanie si odkazu Martina Rázusa a približovanie si literárnych osobností pôsobiacich v Brezne a okolí. Medzi najvýznamnejšie akcie to bol už 22. ročník Cykloturistického maratónu po stopách Martina Rázusa, konaný v sobotu 15. augusta 2023. Celú trasu od Liptovského Mikuláša cez Čertovicu do Brezna, Banskú Bystricu a späť cez Donovaly zdolalo 152 cyklistov. Súčasne bolo konštatované, že za 21 ročníkov sa na cyklomaratóne zúčastnilo takmer 2000 cyklistov z celého Slovenska aj zahraničia.

Predseda klubu Milan Kováčik v rokoch 2020 - 2022 napísal a samostatne vydal dve knihy, ktorých obsah sa týka mesta Brezna a okresu. Koncom roku 2020 - BREZNO, sprievodca históriou a súčasnosťou a v roku 2022 - Putovanie Po kostoloch, kaplnkách a kalváriách v okrese Brezno. Obe obsahove a cenou - len za výdavky, si získali záujem širokej verejnosti a ich náklad po 1200 ks je už skoro celý rozobraný.

Pri návrhu plánu práce na rok 2024 sa Predsedníčka MO-MS Ivana Kružliaková sa obrátila na prítomných členov, aby aktívne predkladali návrhy na obohatenie záujmovej činnosti organizácie na rok 2024.

Zatiaľ sa v kalendári plánu činnosti okrem tradičných akcií počíta s nasledovnými akciami:
• 04. marca – 200. výročie narodenia G.K. Zechentera Laskomerského. Národovec, spisovateľ, spolu zakladateľ Matice slovenskej. V Brezne pôsobil ako lesný lekár v rokoch 1853-1868.
• 19. septembra – 100. rokov od narodenia Ladislava Ťažkého. Rodák, významný spisovateľ,
• 19. decembra – 20. rokov od smrti Františka Kreutza. Učiteľ, spisovateľ, regionálny historik.

V roku 2024 si pripomenieme aj 15. výročie otvorenia Pamätnej izby Literárne Brezno s cieľovým názvom – Martin Rázus a ďalších 14. literárnych osobností mesta, ktorá bola slávnostne odovzdaná 30.5.2009 – počas Dní mesta Brezno. Nachodí sa v priestoroch Evanjelickej fary. Na výročnej schôdzi bolo konštatovaná malá propagácia tejto pamätihodnosti mesta Brezna. Zvýšenie jej propagácie bude tiež jedna z úloh MO-MS v roku 2024.

Na záver - dnešný vekový priemer členov MO-MS je pomerne vysoký. Preto by radi medzi sebou privítali nových členov z mladších ročníkov, ktorým by mohli postupne odovzdať svoje poznatky a skúsenosti. Takto by spoločne nadviazali aj na doterajšiu 105 ročnú činnosť a pokračovali v jej štafete, aby slovenské národne povedomie a kultúra nezaniklo ani v dnešnom víre sveta.

Výročná členská schôdza MO-Matice slovenskej - fotodokumentácia

Spracoval Milan Kováčik člen výboru MO-MS a predseda KMR- Maroško