machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 06. marca 2024 • 11:25.54 • zaujímavosti

936x

Pochod za zdravím - po stopách Dr. G.K. Zechentera - Laskomerského - 15. ročník

Pri jeho 200. výročí od narodenia.

Brezno – Čierny Balog – sobota 02. marca 2024

Prvá sobota v mesiaci marec patrí už 15 rokov turistom, ktorí si pochodom v peknej prírode chcú utužiť svoje zdravie a súčasne vzdať hold - verejnú poctu životu a dielu lekára baníckeho ľudu a  lesných robotníkov v okolí Brezna, ale aj významného spisovateľa, maliara, národovca a ľudomila.

Aspoň stručne z jeho pôsobenia v tomto regióne. Do Brezna prichádza 3. augusta 1853, po vymenovaní na uvoľnenú stanicu c.k. ochodzného bansko-lesného lekára. K obvodu jeho lekárskej opatery patrilo 24 obcí na Bielom a Čiernom Hrone, ako aj Michalová, Polhora, sklená huta na Sihle.

Ako sám píše: ... osobníctvo, podriadené mojej lekárskej opatere sa točilo číslom tisícpäťsto robotníkov. Koľký počet ľudu to mohol byť, nemôžem presne udať, nepreháňam azda, keď ho cením na šesť - osemtisíc...

Jeho lekársky obvod vyžadoval veľa cestovania na jednopražnom vozíku, saniach, ťahaných koňom, na koni, ale aj peši - za chorými a ranenými do dedín, salašov, na rúbaniská uprostred hôr...

Ambulanciu na Čiernohronskom Balogu mal v zadnom trakte Lesnej správy v osade Krám. Odtiaľto často vychádzal aj na náročné túry, keď cez 1011 m vysoký hrebeň Zákľuk prechádzal za chorými do vrchárskej obce Sihla, sídlo sklenej huty / cca 20 km /. Keď to vyžadovali okolnosti, tak na tieto horské výjazdy musel vykonať za každého počasia

Toho roku vyšla prvá sobota na 2. marca. Klub MR Maroško v Brezne v spolupráci s MO Matice Slovenskej a obecným úradom v Čiernom Balogu sa na ňu zvlášť zodpovedne pripravovali, aby vyšli v ústrety a prilákali čo najviac turistov. Dôvodom bolo, že na pondelok 4. marca pripadalo 200-té výročie narodenia Dr. G.K. Zechentera – Laskomerského (4.3.1824 +20.8.1908).

Príslovie – človek mieni, pánboh mení - opisuje skúsenosť, že plány a zámery sa vždy nepodarí uskutočniť. Neustále zamračené počasie s mrholením (poprchaním), ktoré vrcholilo práve v sobotu 2. marca určite odradilo aj mnoho tradičných účastníkov – ale zrejme maloverných.

Tých, ktorí už si ctia život a dielo G.K. Zechentera a súčasne si ctia úsilie organizátorov a  nechcú sklamať ani turistických priateľov a naviac neprerušiť peknú tradíciu, hľadali spôsob ako sa zúčastniť. Vychádzali najmä zo skutočnosti, že nebýva zlé počasie, ale býva len zlé oblečenie.

Potvrdilo sa, že presvedčenie a odhodlanie pomáha prekonávať prekážky. Viac ako tridsať odvážnejších turistov z Brezna a Čierneho Balogu sa linkovým autobusom Brezno – Lom nad Rimavicou, vyviezlo na zastávku Križnô. Odtiaľ turisticky vystupovali na Vrch Krížnô (939 m.n.m.), odkiaľ pri slnečnom počasí začínajú pekné výhľady. Tu vždy býva príhovor a spoločné fotografovanie.

Iniciatívne prítomných privítala za Maticu slovenskú stála účastníčka tohto Pochodu MUDr. Milka Bučková. Znova vyznala svoj obdiv k svojmu historickému kolegovi Dr. G.K. Zechenterovi – Laskomerskému, ktorý pred 160 rokmi prechádzal tadiaľto a aj vtedajších ťažkých podmienkach sa obetoval, aby pomohol svojim pacientom.

Vzápätí pod vedením starostu obce Michala Vetráka sa vydali na 7 km zostup do cieľa – v kultúrnom dome v Čiernom Balogu. Najprv prechádzali popri dreveniciach, ktoré obývajú mníšky. Aj keď ich počasie obralo o pekné výhľady, motivovala ich najbližšia zastávka na Salašíkoch, kde tiež tradične Dušan Štulrajter (Zajac) s kamarátmi pripravili prostredie na posedenie, občerstvenie a prípadné opekanie. Aj napriek mrholeniu sa im podarilo ohník založiť. Takže, kto mal špekačku, mohol si pochutiť.

Následne, ale možná už aj pod dáždnikom sv. Petra, v dobrej nálade, zostúpili do strediskovej osady Balog, kde v kultúrnom dome, jeho vestibule - obetavci pod vedením predsedníčky MO Matice slovenskej Anky Lehockej v Čiernom Balogu pripravili okrušky chleba s masťou a červenou cibuľou – podľa kréda GKZ - L „Kto má zdravie, pokoj v duši a kus chleba, ten má všetko čo mu treba“.

Po spoločnom fotografovaní pred budovou Kultúrneho domu nasledovalo aj vyhodnotenie. Najstarším účastníkom tohoročného Pochodu bol znova Jozef Pančík, ktorému prajeme, aby sa v polovici marca toho roku dožil 84 rokov života.

Nedá mi, aby som nevydvihol počin Andreja (Aďa) Turňu z osady U Fajtov. Trasu v nepriaznivom počasí prešla s ním jeho celá, súčasná rodina. Od najstarších - dcéra Janka Urbanová s manželom. Janka niesla pri srdiečku po celý čas pochodu ich dieťa a jeho vnúčika, sedem mesačného Robka. Spolu s nimi šli aj dcéra Andrejka a desať ročný syn Matej. Ďalší príklad pre podobné väčšie rodiny.

Pochod za zdravím - Po stopách G. K. Zechentera - Laskomerského

Text: Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne
Foto: Milan Kováčik a ďalší účastníci Pochodu
Brezno 4. marca 2024