machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 02. septembra 2015 • 10:44.15 • zaujímavosti

3886x

Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 (Republiky Česko – Slovenskej) v chotári obce Osrblie

Brezno 27. august 2015

Príspevok nadväzuje na predchádzajúci príspevok:
Mohyla 10. výročia RČS 1918 -1928 v sedle Príslop.

Skupina turistických nadšencov na dôchodku z Brezna, pokračovala vo svojom zámere vyhľadávať na Horehroní lokality, v ktorých sa v roku 1928 konali oslavy 10 výročia vzniku RČS. Neprajníci novej republiky od začiatku pôsobili rozkladne. Vsadili na jej zánik. Opak sa stal pravdou. Keď vydržala 10 rokov konali sa veľké oslavy. Ako už bolo uvedené, na lokalitách viditeľných do širokého okolia, boli najprv vysadené jubilejné háje, ktoré označili pamätným kameňom, alebo mohutnejšie - mohylou s pamätným kameňom. Na takto pripravených miestach, po celom Slovensku – boli 28. októbra 1928 založené veľké vatry a konali sa veľké slávnostné ľudové zhromaždenia.

Keďže mohyly s pamätnými kameňmi, sú dnes - po 87 rokoch väčšinou ukryté v hustých lesných porastoch, ich vyhľadanie, oprava a úprava terénu si vyžaduje patričnú námahu. Čiastočne sme už obnovili a znova začínajú plniť svoje výpovedné historické poslanie tri mohyly a to v Čiernom Balogu, osada Dobroč – dolina Páleničnô, v doline Kamenistá medzi obcami Hronec a Sihla, v sedle Príslop, na rozhraní dolín patriacich do chotára Horná Lehota a turisticko-rekreačným centrom Tále.

Vo štvrtok 27. augusta 2015 sa päťčlenná expedícia znova vybrala hľadať už štvrtý Jubilejný kameň - do chotára obce Osrblie. Sprevádzal nás lesný odborník a znalec miestneho terénu 77 ročný lesník Ján Morong z Brezna. Celý svoj produktívny život robil najprv vedúceho polesia na Hrončoku (Kamenistá dolina), od roku1980 vedúceho lesnej správy v Hronci a po nástupe na dôchodok v roku 1998 pokračoval ako lesník v lesnej správe Osrblie. Za celoživotnú prácu v sťažených podmienkach bol v roku 2010 ocenený Cenou Jozefa Dekréta - Matejovi ako osobnosť, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku. Tentoraz sa prejavil aj ako národovec, ktorý si ctí históriu - konanie našich predkov, na ceste za svojbytnosť Slovenského národa.

Do lesného terénu sme vyrazili z hlavnej cesty na náprotivnú stranu od horárne, ktorá stojí neďaleko hlavnej cesty, na vstupe do doliny Hruškovo. Mohyla s pamätným kameňom by sa mala nachádzať na strmom horskom chrbáte medzi dolinami Horná a Dolná Gajdoška. Ukrýva ju hustý, mladý lesný porast, na ktorom ešte nebola vykonaná prerezávka. Už pri vstupe do porastu nás Ján Morong upozornil na skupinu piatych vzácnych ihličnanov – zvaných Tis. Bol to signál o správnej orientácii. V rojnici sme sa predierali a prehľadávali húštinu, až sa ozval víťazný pokrik „našiel som ju“ – oznamoval to všetkým lesník Ján Morong.

Pri práci na oprave mohyly a úprave okolia, vysekaním menších porastov si lesník zaspomínal na kalamitu v rozľahlom chotári Osrblie. V roku 1996 veterný drak svojim dlhým chvostom, vyváľal storočné hory. Nevynechal ani lokalitu okolo mohyly. Padajúce stromy vyvalili aj pamätný kameň. Pri následnom vysádzaní novej hory, brigádnici nielen opravili mohylu, ale na spôsob Jubilejného hája, vysadili okolo nej ušľachtilejšie dreviny – borovica obecná, smrek pichľavý, červený smrek... Tieto teda už majú po 19 rokov. Bolo by im však treba pomôcť, lebo aj ich dusí náletová brezina (breza).

Odchádzali sme trochu fyzicky unavený, ale v duševnej pohode za vykonanie užitočnej práce, ktorej cieľom je odkrývať, uchovávať históriu a odovzdať ju pre ďalších potomkov. Horúce slnko a smäd nás však prinútil, aby si ešte v Osrblí odskočili si do biatlonového areálu na chladené pivo.

V debate pri pive sme konštatovali, že najstarším členom expedície bol Doc. Milan Pivovarči, ktorý je tiež ročník 1938, ale od lesníka Janka Moronga starší o štyri mesiace. Ich dnešný spoločný zápal a vynaložená námaha za peknú myšlienku znova potvrdil, že aj vo vyššom veku stále platí, že v zdravom tele, kraľuje zdravý duch.

Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte na vybrali.sme!