machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Štvrtok, 05. novembra 2015 • 08:30.13 • zaujímavosti

4111x

Medzník na ceste k dnešnému samostatnému Slovensku

Brezno 28. október 2015

V stredu 28. októbra 2015, si celé Slovensko prostredníctvom rozhlasu a televízie pripomenulo 97. výročie vzniku Československej republiky. Pokiaľ v Čechách je to aj naďalej štátny sviatok, na Slovensku iba pamätný deň. I napriek tomu je na mieste pripomenúť si ho v rámci zvýšenia historického povedomia.

Koniec prvej svetovej vojny v jeseni 1918 priniesol rozpad mohutnej habsburskej ríše, žalára národov. Na jej troskách vznikali nové štáty. Vyhlásenie vzniku Československej republiky naplnilo emancipačné snahy Slovákov, vyslobodenie sa z jarma maďarského útlaku.

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1921, na území v ktorom vzniklo Československo, žilo 6,4 milióna Čechov, okolo 3 milióny Nemcov, iba niečo cez 2 milióny Slovákov a ďalšie národnosti. Pokles slovenského obyvateľstva bol zapríčinený nielen vojnou, ale aj biedou, ktorá vyháňala celé dediny za robotou do Ameriky. Na vrchole vysťahovaleckej vlny v rokoch 1910 – 1913 žilo len v Spojených štátoch 550 tisíc slovenských prisťahovalcov. Najväčšie kolónie Slovákov vznikli v Chicagu, Pittsburghu, Clevelande.

Doma, v dôsledku maďarského útlaku, prevažná časť obyvateľstva bola viac-menej negramotná, alebo s minimálnym vzdelaním. Slováci za týchto okolností, nemohli ani uvažovať o vlastnom samostatnom štáte.

Neprajníci novej republiky od začiatku pôsobili rozkladne. Vsadili na jej zánik. Slovensko však podporila česká inteligencia. Na výpomoc prichádzajú českí lekári, učitelia a úradníci..., ktorí sa pričinili o to, že opak sa stal pravdou. Keď Republika Česko – Slovenská (RČS) vydržala 10 rokov konali sa veľké oslavy. Na celom Slovensku a najmä na juhu v zmiešaných Slovensko – maďarských mestách a dedinách sa 28. októbra 1928 slávnostne otvárali slovenské školy. Jedna z nich bola otvorená aj na Čiernom Balogu. Dnes nazývaná stará škola, alebo Špeciálna základná škola, ktorá má na priečelí veľkými písmenami vyznačený rok 1928.

Všetky lesné závody na Slovensku mali za povinnosť na miestach, ktoré boli viditeľné do širokého okolia, najprv vysadiť Jubilejné háje v rozlohe minimálne jeden hektár. Na sadenie boli doporučené netradičné - introdukované dreviny - Tuja východná a západná, Borovica čierna, jedľa Duglaska, smrek Omorika, ale aj tis obyčajný a červený smrek... Každý Jubilejný háj označili mohutným plochým Pamätným kameňom s vytesaným textom RČS 1918 – 1928, ktorý osadili buď do menšieho skalnatého podstavca, alebo do mohutnej mohyly. Na takto pripravených miestach sa po celom Slovensku 28. októbra 1928 zakladali vatry a konali sa veľké slávnostné ľudové zhromaždenia.

Prvá mohyla s pamätným kameňom, bola objavená v Čiernom Balogu nad osadou Dobroč, na temene pahorku Krátky bán. Ján Zemko z Brezna so svojou partiou ju v auguste 2014 vyslobodili z húštiny kríkov a padnutých stromov. Opravili mohylu a vyčistili jej okolie.

Publikovanie nálezu „pamätníka svojej doby“ prinieslo odozvu. Prihlásili sa starší bývalí lesní odborníci a znalci horehronských lesov - Ferdinand Kováčik (82 rokov) z Čierneho Balogu a  Ján Morong (77 rokov) z Brezna. Z ich pomocou sa podarilo nájsť Pamätný kameň v Kamenistej doline – na svahu medzi Štefanovou a Mogľovou dolinou a v Osrblí na horskom chrbte medzi dolinami Horná a Dolná Gajdoška.

Jozef Tišliar rodák z Hornej Lehoty nás zasa zaviedol do sedla Príslop nad RS Tále. Keďže mohyly s pamätnými kameňmi, sú dnes - po 87 rokoch väčšinou ukryté v hustých lesných porastoch, ich vyhľadanie, oprava a úprava terénu stále vyžadovala patričnú námahu.

V stredu 28. októbra 2015, v pamätný deň RČS, sa päťčlenná expedícia s Jánom Morongom vybrala hľadať už piaty Jubilejný kameň - do lokality Jedľová, ktorá spadá pod územie lesnej správy Sihla. Podarilo sa. To, že sme došli na správne miesto, nás upozornil aj výskyt vzácnych drevín - Jedle Duglaska, smrek Omorika, Tis obyčajný. Je to súčasne rarita.

V predchádzajúcich lokalitách, zub času úplne zlikvidoval Jubilejné háje vysadené okolo Pamätných kameňov, až na výnimky napríklad aj Tuja západná pri mohyle nad osadou Dobroč. Vzácne dreviny za 87 rokov pohltila lesná flóra pôvodných lesov, ale historická pamäť pretrvá.

Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc.Ing. Milan Pivovarči Csc.

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)

Prečítajte si aj:

Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v sedle Príslop
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v chotári obce Osrblie

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte na vybrali.sme!