machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 21. septembra 2016 • 09:20.13 • zaujímavosti

2762x

Mohyla 10. výročia RČS 1918 – 1928 v chotári obce Staré Hory

Staré Hory, streda 14. septembra 2016

V roku 1928 – 28. októbra celé Slovensko osobitným veľkolepým spôsobom oslávilo 10. výročie vzniku Republiky Česko – Slovenskej (RČS). Dôvodom bola skutočnosť, že neprajníci novovzniknutej republiky predpovedali jej rýchly zánik. Vychádzali z veľkej zaostalosti Slovenska. Bola to chudoba, nezamestnanosť a negramotnosť najmä na slovenských dedinách, ktorá sa podieľala aj na veľkom vysťahovalectve na Americký kontinent. Opak sa však stal pravdou. Vďaka podpore Českého národa RČS vydržala nielen prvých 10. rokov.

Všetky lesné závody na Slovensku mali za povinnosť na miestach, ktoré boli viditeľné do širokého okolia, najprv vysadiť Jubilejné háje v rozlohe minimálne jeden hektár. Na sadenie boli doporučené netradičné dreviny, napríklad jedľa Duglaska, smrek Omorika, ale aj tis obyčajný,  červený smrek, borovica čierna, tuje... Každý Jubilejný háj označili mohutným plochým Pamätným kameňom s vytesaným textom „ RČS 1918 – 1928 „, ktorý osadili buď do menšieho betónovo - skalnatého podstavca, alebo do mohutnej mohyly. Na takto pripravených miestach sa po celom Slovensku 28. októbra 1928 zakladali vatry a konali sa veľké slávnostné ľudové zhromaždenia.

Skupina turistov na dôchodku sa už druhý rok venuje vyhľadávaniu týchto Mohýl a pamätných kameňov. Zatiaľ sa im ich v  lesoch stredného Slovenska podarilo nájsť v piatych lokalitách. Všetky v teréne, obyčajne v hustom lesnom poraste opravili a upratali okolie okolo nich a napokon textove a fotograficky zdokumentovali.

So svojimi objavmi oboznamovali širokú verejnosť najmä prostredníctvom internetových stránok. Odmenou sú im nové informácie od lesníkov, turistov..., ktorí sa v ďalších štyroch lokalitách stretli s podobnými Mohylami, ale doteraz nepoznali súvislosti.

V stredu 14. septembra toho roku sa skupina vybrala do obce Staré Hory. Informáciu o existencii Mohyly RČS nad obcou, poskytol turista Ľudovít Böhm koncom júla e - mailom. Mohylu lokalizoval GPS súradnicami 48°50'5.92"N_ _19°6'18.56"E_. Jej východzím bodom je budova Lesnej správy Staré Hory na adrese Staré Hory číslo 23, odkiaľ je k Pamätnému kameňu RČS stúpanie dlhé cca 250 m.

Ako sa podarilo vyhľadať, opraviť mohylu, upraviť aj jej najbližšie okolie si je možné pozrieť na priloženej obrazovo - slovnej prezentácii.

Cieľom turistickej skupiny je s podporou širokej verejnosti vyhľadať, opraviť a zmapovať čo najviac týchto netradičných pamätníkov. Bol by to pekný príspevok k blížiacemu sa 100. výročiu vzniku Prvej RČS, ktoré pripadne na 28. október 2018. Pri tomto blížiacom sa významnom výročí si treba uvedomiť, že bez vzniku Prvej RČS, by nikdy nebolo dnešného samostatného Slovenska. To je motivácia nielen pre skupinu, ale aj pre každého rodu verného Slováka.

Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Linky na súvisiace foto – textové príspevky:

Mohyla 10. výročia vzniku Republiky Česko - slovenskej v obci Čierny Balog
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v sedle Príslop
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v chotári obce Osrblie
Medzník na ceste k dnešnému samostatnému Slovensku