machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 20. júna 2018 • 08:35.40 • zaujímavosti

1349x

Jubilejný háj RČS 1918–1928 na Hôrke

Slovenská Ľupča 10 jún 2018

Štvorčlenná skupina turistov – dôchodcov, už štvrtý rok po celom Slovensku vyhľadáva Jubilejné háje vysadené z netradičných stromov, vyznačených pamätníkom, alebo mohylou z pamätným kameňom, na ktorom je obyčajne vytesaný text RČS 1918-1928. Tieto mala roku 1928 za úlohu pripraviť každá lesná správa nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a Podkarpatskej Rusi. Na takto pripravených miestach, obyčajne nachodiacich sa na lokalitách viditeľných do širokého okolia – v nedeľu 28. októbra 1928 zapálili vatry a konali veľké ľudové zhromaždenia na oslavu 10 výročia vzniku Republiky Česko-Slovenskej (RČS).

Doteraz sa im podarilo aj s pomocou ďalších turistov nájsť, opraviť a zdokumentovať už 14 takýchto pamätníkov. V nedeľu už po 5-krát prijali pozvanie od Ing. Tomáša Trstenského, 32 ročného vedúceho Slovenského turistického klubu Hiking v BB. – Kremničke. Popoludní vyrazili teda z Brezna do Slovenskej Ľupče na dohovorené stretnutie.

Pamätný háj je v Slovenskej Ľupči vysadený v južnom svahu Hôrka (466 m n.m.) severne od intravilánu obce (mestečka). Presnejšie nad obecným cintorínom. Prístupný je z podhradia ulicou pod Hôrkou, alebo cez hlavnú bránu cintorína. Potom prechodom cez cintorín a ďalej bráničkou v severozápadnom rohu cintorína. Tu začína po úboči (južnej strane) pevný cca 500 m dlhý chodník vedúci až na temeno kopca. Slúži aj pre kalváriu.

Asi v strede výstupu, pri chodníku sa nachodí väčšia Informačná tabuľa „Hôrka“, na ktorej je vypísané: „... obec Slovenská ľupča na počesť desiateho výročia trvania Československej republiky (1918-1928) zalesnila Hôrku borovicovými sadenicami, pričom na južnej strane vytvorili letopočet 1 9 2 8 (z borovice čiernej – netradičný strom). Na temene kopca Hôrka postavili slovenský znak – trojvršie zo skál. Do neho je osadený mohutnejší betónový dvojkríž.

Trojvršie zo skál je dnes už rozpadnuté, taktiež miesto, kde bola na dvojkríži zrejme umiestnená tabuľka s textom o význame tohto miesta, ostali len dva väčšie otvory.

Zarastené okolie okolo dvojkríža vystrihali, upratali a na kríž bielou olejovou farbou vypísali RČS 1918 – 1928 a na pätu kríža aj rok 2018.

Po zdokumentovaní a fotografovaní ich blížiaca búrka poháňala na zostup do stredu obce. Na námestíčku stačili ešte urobiť pár záberov pri mohutnom Morovom stĺpe a už potom prečkať hrmavicu pod striežkou, na priedomí hostinca, pri dobrom pive.

Celý priebeh akcie je zdokumentovaný na priloženej foto - prezentácii

Text: Milan Kováčik Ing.
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Linky na súvisiace foto – textové príspevky:

Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 Beňuš – lesná škôlka Drakšiar
Mohyla 10. výročia v Kremnických horách, pri chate Hostinec

Mohyla 10. výročia vzniku Republiky Česko - slovenskej v obci Čierny Balog
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v sedle Príslop
Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 v chotári obce Osrblie
Medzník na ceste k dnešnému samostatnému Slovensku
Mohyla 10. výročia RČS 1918 – 1928 v chotári obce Staré Hory